ὑστερέω

ὑστερέω in ὑστερίζο (ὕστερος) 1. a) sem poznejši, prihajam pozneje (prepozno) τινός, zakasnim se, zapoznim se, τινί pridem prepozno h komu, τῆς μάχης ἡμέραος πέντε pridem pet dni po bitki, zamudim za pet dni bitko ἁπάντων v vsem, τὸ εἰδέναι izvem kaj zadnji (prepozno), τῶν κιρῶν zagrešim, zamudim ugodni čas, κραυγὴ οὐδὲν ὑστερίζουσα τοῦ λαγώ…

Dnevno in večno

Pomisli na vsakdanjik, na primer običajni ponedeljek: Morda vstaneš zgodaj, da bi kaj malega pojedel (če imaš srečo), potem pomagaš ostalim v družini, da bi se pripravili za ta dan in potem greš v svojo službo – ki ti priskrbi sredstva, ki jih potrebuješ zase in svojo družino. Nekateri imajo službo od devetih do petih…

Velikonočno voščilo

Predragi! Eden glavnih simbolov velike noči je tudi velikonočni ogenj. Goriški kantavtor pravi, da je človek kot čuoja(poleno), ki se vrže v peč, da bilo malo manj mraz. V stari zavezi je kralj Babilona vrgel v gorečo peč svoje tri najboljše služabnike, ker se niso hoteli prikloniti njegovi oholosti a bil sam prečiščen v ognju….

Marija in križ

Sveti Janez v evangeliju poroča, da je pod križem stala tudi Jezusova mati Marija. To njegovo poročilo je zelo bogato, saj omenja tudi, da je Jezus Mariji in učencu Janezu namenil posebne besede. Žena, glej, tvoj sin in Sin, glej, tvoja mati. To sta stavka, ki se nam lahko za vedno vtisneta v spomin. Spominjamo…

Pesem križevega pota

(Berta Golob, Jernej Kurinčič, Bogdan Rus)     Bratje, sestre zdaj stopimo z Jezusom na križev pot. v svojih srcih prehodimo, kar trpel je naš Gospod.   1. Kaj, Pilat, si roke umivaš, mar se Judov ti bojiš? Tvoja sodba je krivična, Jezusu pripravlja križ.   2. Jezus križ na rame vzame, roke zašibijo se,…

Presežek

Največji del naše življenjske rasti je razdeljen v majhne korake in je neopazen. So pa tudi odločilni trenutki, ko vidimo z novimi očmi, ker nas ti trenutki prenovijo, v nas pa se oblikuje nov pogled na svet. Včasih nastopijo, ko obstanemo pred izjemnimi odločitvami kakor Abraham v prvem berilu. V drugih primerih pa gre za…

Mk 1,12-15

1. postna nedelja 2018. Leto B. Danes smo prisluhnili najkrajšemu izmed treh evangeljskih poročil o Jezusovem štiridesetdnevnem bivanju v puščavi. V njem ne najdemo treh skušnjav, opisa, kako Jezus obišče različne kraje, in pogovora s hudičem. Preprosti Marko nam poda izčiščeno, golo poročilo – tako, v katerem šteje vsaka beseda. Evangelist nam pove, da je…

Dotik

Ganjen od usmiljenja. Zasmilil se mu je. V srcu se je smilil. – To je samo nekaj različnih prevodov Svetega pisma, ki opisujejo Jezusov “zasmilil se mu je”, ko je srečal gobavca. Pa vendar se termin σπλαγχνίζομαι (splaghinizomai), grška beseda za sočutje, ki opisuje Jezusov odziv, najbolje prevaja kot ‘izločil je vse iz globin svojega…

Vera, hermenevtika in dobesedni pomen Svetega pisma

Sandra M. Schneiders, I. H. M. Jezuitska teološka šola na Univerzi Barkley   Interesno področje tega članka, namreč “dobesedni pomen Svetega pisma” in prisotnost različnih razumevanj tega tehničnega termina pri vlogi Svetega pisma v sodobni krščanski izkušnji, je na nek način izjemno ozko. Čeprav je moj namen prepoznavanje same tehnične strukture misli, pa vendarle spoznanja…

Mrzlica

Velikokrat se nam utrne misel, ki naj bi bila izrečena v evangeliju, pa v resnici ni. Celo tako znamo biti predrzni, da to misel vsilimo v usta samemu Jezusu. Gre za misel, da “ni preroka v domačem kraju”, kar je zelo podobno besedam, ki jih je izrekel Jezus, a zelo drugače, kakor je mislil in…

Divino afflante spiritu.

  Papež Pij XII.   “Divino afflante Spiritu”   kako s pridom pospeševati preučevanje Svetega pisma.   (Besedilo po ljubljanskem škofijskem listu LXXXI. štev. 3. — 5. iz leta 1944)   Izdal in razmnožil škofijski ordinariat v Mariboru, odgovarja dr. Josip Meško, Maribor, Slomškov trg 19. Besedilo, ki ga tu objavljam je stari prevod pomembne…