Mt 24, 37-44

Današnji odlomek iz Matejevega evangelija preskoči vrstico, ki jo mnogo razlagalcev vidi kot izhodišče tega kratkega izbora: “Za tisti dan in uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče.” (Mt 24, 36) Kakor lahko beremo v enem izmed komentarjev, ni bilo ravno lahko za Boga, da je prikril to…

Rim 13, 11-14

Lahko bi rekli, da Pavlovo sporočilo Rimljanom s še večjo močjo pove isto kot Izaija. Svet tak, kot je, Pavel opiše kot noč, kot domovanje mesečnikov. So tam, a ne vedo, kje so in kaj sploh delajo. Gerard Manley Hopkins je isto povedal v svoji pesmi Božja veličina, kjer se sprašuje, zakaj se ljudje ne…

Iz 2, 1-5

Izrael, od Boga izvoljeno ljudstvo, je dalo svetu novo razumevanje časa kot kakovostnega napredovanja. Medtem ko so druge kulture čas razumevale ciklično in s tem videle človeške izkušnje kot brezkončno kroženje rojstva-rasti-staranja-smrti, kot ogledalo ponavljajočega se zaporedja dnevov, mesecev, letnih časov in let, je Izrael ponudil alternativo. Z vero v stvarnika, ki je vključen v…