Magnifikatni manifest?

Pred leti sem poslušal predavanje znanega profesorja teologije, ki je trdil, da je način, kako je spev Magnificat napisan, dokaz, da tega speva gotovo ni sestavila Marija.  Meni se je zdelo takrat to zelo nenavadno in tudi v tem zapisu se ne želim opredeljevati do te trditve.  Je pa lahko zanimiva iztočnica za razmislek, kakšno…