Skrb za uboge ob rob zgodbi egiptovkega Jožefa.

(1 Mz 37-50) Egiptovski Jožef je človek, ki je po našem razumevanju rešitelj revežev. Ko v 1. Mojzesovi knjigi beremo zgodbo tega velikega in pogumnega moža, se nam odpira več vprašanj. Naše srečevanje v biblični šoli EG je na neki način že samo po sebi uresničitev namena te šole, saj je čas, ko v skupnosti…