Kaj lahko hermenevtika prispeva bioetiki?

Roberto Mordacci   V nedavni bioetični razpravi – posebej v Združenih državah – se je zvrstilo kar nekaj poskusov, da bi zgradili nove konceptne okvire in metodologije za soočenje z bioetičnimi vprašanji. To iskanje pristopov, ki bi se razlikovali od tradicionalnih analitičnih in racionalističnih, ki so prevladovali v zgodnji bioetiki, tvori najpomembnejši tok razprave v…