Devetdnevnica 2017

na dan

pred praznikom kronanja Kraljice Svetogorske

 

Razveselil sem se, ko so mi rekli:

»V Gospodovo hišo pojdemo.« (Ps 122,1)

 

 1. dan

 

Razveselil sem se, ko so mi rekli:

»V Gospodovo hišo pojdemo.« (Ps 122,1)

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

PESEM

 

 1. Na goro, na goro srce si želi;

tam biva Marija in milost deli.

Marija, Marija, Marija, Marija

tam milost deli.

 

 1. Na gori, na gori kraljuje Gospa;

za romarje trudne tolažbo ima.

Marija, Marija, Marija, Marija

tolažbo ima.

 

PSALM 121, 1-2

 

Svoje oči dvigam h goram:
Odkod bo prišla pomoč zame?
Moja pomoč prihaja od GOSPODA,
ki je naredil nebo in zemljo.

 

MISEL

 

Hrepenenje je v nekem trenutku tako zaznamovalo čas, da Marijini prijatelji in romarji z velikim veseljem še naprej gradijo Marijino hišo, hišo molitve za vsa ljudstva (Iz 56,7). Kako lepa je ta hiša! Marijina hiša ni samo svetišče, narejeno z rokami. Tega so že večkrat zgradile, obnovile in ponovno postavile človeške roke, roke dobrih ljudi, ki so si skozi zgodovino Sveto Goro vzeli za svoj dom. Blagoslovljene so te roke. Kakor so posvečene roke duhovnika, da lahko daruje najsvetejšo daritev, tako so vedno prihajali Marijini prijatelji na Sveto Goro in z blagoslovljenimi rokami in polni hrepenenja napravljali dom Mariji. Ker so vedeli, da jih v posnemanju Boga nikoli ne bo zapustila, so radi zgradili hišo Mariji, da bi bila ta hiša varno bivališče njej, ki sprejema vse ljudi.
Še bolj pa je veličastna hiša, ki jo Gospod gradi v srcu vsakega človeka, tempelj Svetega Duha. To je hiša lepote in veselja, ki jo vsak človek nosi s sabo. V vsakem človeku lahko celo s človeškimi očmi vidimo veliko dobrega. Koliko bolj bo šele Bog našel dobroto v človeku in jo oplemenitil s svojim blagoslovom.
V življenju nismo oddaljeni od Boga, ampak smo pri njem, ki nam je blizu. Marija pravi vsem nam v vsakem trenutku zgodovine: »Kar koli vam reče, storite!« (Jn 2,5). Tega pa ne reče zato, da bi nas napravila za Jezusove služabnike ampak zato, ker ve, da bomo z Jezusom sodelovali kot prijatelji. Kar koli! Ta beseda iz Marijinih ust je za nas zahtevna, a nas tudi opogumlja. Ne bojmo se torej odpraviti h komur koli, v katero koli okolje in na vse vrste zadolžitev, da ponesemo Kristusa vsem ljudem! To Marijino naročilo nam pove, da ne bomo Kristusa nesli drugim iz lastne moči, ampak zaradi Marijinega naročila. Ne bojmo se hrepeneti. Ne bojmo se stopiti na veselo pot za Gospodom.

 

MOLITEV

 

Marija, dobra naša mati s Svete gore.
Prosimo te za tvojo besedo,

da bomo lahko prisluhnili Božji besedi.
Naj v tvojih milostljivih očeh najdemo mesto zase,

in spoznamo, da smo ljubljeni od Boga.
Kakor si lepi Urški rekla,

naj bo glasnica tvojega naročila,
tako tudi nas spomni,

da smo lepi zaradi obsijanosti od Boga.
In ko Bomo spoznali, kako nas Bog ljubi,

te prosimo, da se ne bomo upirali

ostati v njegovi ljubeči bližini. Amen.

 

Pod tvoje varstvo pribežimo,

o sveta Božja Porodnica,

ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah,

temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,

o častitljiva in blagoslovljena Devica,

naša Gospa, naša srednica, naša besednica!

S svojim Sinom nas spravi,

svojemu Sinu nas priporoči,

svojemu Sinu nas izroči.

 

MOLITVE PO IZBIRI

 

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

 

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam je dal Marijo za vzor. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

 1. dan

 

Razveselil sem se, ko so mi rekli:

»V Gospodovo hišo pojdemo.« (Ps 122,1)

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

PESEM

 

 1. Na goro, na goro srce si želi;

tam biva Marija in milost deli.

Marija, Marija, Marija, Marija

tam milost deli.

 

 1. Zaupno kot Urška molimo lepo;

potem nas gotovo uslišala bo.

Marija, Marija, Marija, Marija

uslišala bo.

 

PSALM 122, 8-9

 

Zaradi svojih bratov in prijateljev kličem:
»Mir naj vlada v tebi.«
Zaradi hiše našega Boga in GOSPODA
bom prosil za tvojo blaginjo.

 

MISEL

 

Svoboda, ki je ne moremo primerjati z nobeno drugo svobodo, se v človekovem srcu razodeva takrat, ko doživimo Božjo bližino. Na Sveti Gori je ta svoboda doma, saj jo Marija neprestano tke iz resničnosti in lepote ter vanjo vedno znova vtke tudi naše življenje kakor v čudovito čipko Božje slave.

Kako lepa je Marijina priprošnja, ki nam kaže lepoto Božjega kraljestva. In še lepše je njeno vabilo, saj nas Marija vabi v občestvo Svetega Duha. V tej družbi smo svobodni, smo resnični, ker stojimo pred živim Bogom, njim, ki nas ima neskončno rad. Kako lepo bi bilo, če bi znali to lepoto Božje bližine prenesti v svet, v katerem živimo, da bi ljudje prepoznali znamenja njegovih dejanj med nami! Kako lepa so njegova dejanja, ki nas varujejo, nam dajejo poguma in nas blagoslavljajo.

Tako težko smo pristni, a v občestvu Svetega Duha smo lahko resnični, četudi smo grešni. Postajamo templji Svetega duha, saj nam Marija s svojim služenjem krajša pot do Boga, ki bi bila za nas morda predolga.

Kakor Marija sprejema Jezusa za ves svet, tako sprejema tudi angelovo blagrovanje: »Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj.« (Lk 1,28). Ker angel blagruje Marijo, blagruje tudi vse njene otroke. Tudi tiste, ki so šele na začetku poti. Blagrovanje bo potrdil sam Jezus, ko bo ponavljal: »Blagor, blagor, blagor ljudem, ki njegovo besedo spolnjujejo in jo ohranijo« (Lk 11,27).

Zato radi prihajajmo v svetogorski prostor svobode, kjer se rojeva pristnost, z njim pa veselje. Romajmo na Sveto Goro svojega srca vsak dan, da bomo tam srečali Boga in njegov mir. In ta mir bomo lahko delili naprej, drugim, ki tega miru ne znajo živeti. Dar Božjega miru naj v vsej pristnosti preoblikuje naša dejanja, da si bomo znali iskreno pogledati v oči in živeti z vsemi ljudmi veselje evangelija.

 

MOLITEV

 

Marija, naša ljubeča mati s Svete Gore,

mati, ki nas učiš sprave in miru.

Kakor si v vsej pokorščini postavi znala najti pot,

izpolniti Božjo voljo

in mirno živeti celo med tistimi, ki so tvojega Sina zavračali,

tako tudi danes osvobodi naše najboljše želje,

da si bomo upali živeti po navdihih Svetega Duha.

In ko bomo to storili, boš ti po naših dejanjih,

kjerkoli bomo,

razširjala mir. Amen.

 

Pod tvoje varstvo pribežimo …

 

MOLITVE PO IZBIRI

 

Oče naš …

Zdrava, Marija …

… ki nam je dal milost, da smo Božji in Marijini otroci.

Slava Očetu …

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

 1. dan

 

Razveselil sem se, ko so mi rekli:

»V Gospodovo hišo pojdemo.« (Ps 122,1).

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

PESEM

 

 1. Na goro, na goro srce si želi;

tam biva Marija in milost deli.

Marija, Marija, Marija, Marija

tam milost deli.

 

 1. Zaupno kot Urška odprimo srce;

potem nam gotovo izpolni želje.

Marija, Marija, Marija, Marija

izpolni želje.

 

PSALM 124, 7-8

 

Naša duša je bila kakor ptica,
ki se je rešila iz lovčeve zanke.
Zanka se je pretrgala
in mi smo bili osvobojeni.
Naša pomoč je v imenu GOSPODOVEM,
ki je naredil nebo in zemljo.

 

MISEL

 

Upanje, ki ga budi Marija na vsakem koraku našega življenja, premaguje malodušje. Zaradi malodušja ne iščemo več, kar je Božjega. Zaradi razočaranja ali zato, ker se zaradi lastne teže bojimo gledati, kar je presežno. Pa nam naša vera vendarle govori, da se Bog sklanja k nam, posebej po Mariji in da se mi dvigamo k Bogu – velikokrat po Marijini spodbudi.

Marija nam daje spodbudo za dviganje k Božji slavi tudi s tem, ker svojemu Sinu pusti, da je takšen, kakršen je. V vsej lepoti Božji. Marija v vsem dopušča Božjo voljo. V tem pa uspe tudi zato, ker povsem v ospredje postavi poklic, ki ji ga je Bog dal. In kakšen je ta poklic? Se konča z Jezusovim rojstvom in izčrpa v nekaj besedah? Ali ni njen poklic majhen, neznaten? Ali niso naši poklici majhni in neznatni? Kdo opazi poklic mame, očeta, hčere, sina; kdo vidi poklic ostarelega človeka, ubogega, invalida? Kdo vidi poklic nekoga, ki ne preklinja; tistega, ki se ne hvali; tistega, ki ne sili v ospredje, tistega, ki celo tvega ogorčenje mnogih, da bi sledil vesti? To so Marijini poklici, ki se odlikujejo v majhnosti in skritosti. In s tem nam Marija daje videti, kako naj tudi mi živimo svoje poklice, saj ve, da bodo zaradi naših drobnih in neopaznih dejanj lahko živeli svoje poklice tudi drugi.

Na tak način tudi mi lahko v Mariji srečamo Boga, vidimo Boga in posnemamo Boga. Ko srečamo Marijo, srečamo njega, ki jo je ustvaril. Ker mu je pustila, da je pečat njegove stvariteljske roke na njej ostal neomadeževan. Marijin vzklik pove vse. »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« (Lk 1,39). Tako, kot reče Bog!

Kakšno lepoto in čistino srečamo v svetogorskem Marijinem zgledu. Ta nam daje pogum. Ta pogum pa izvira iz Marijine ponižnosti, saj ona vse daje v roke svojega Stvarnika. Naša drža in misel večkrat ostajata ujeti v naših predstavah in prepričanju, kako se mora vse zgoditi. Po Mariji najdemo pogum, da damo svojemu poslanstvu prosto pot.

 

MOLITEV

 

Marija, naša tiha svetogorska priprošnjica.

Hvala ti za tvoje življenje,

po katerem spoznavamo, da naš trud ni zaman

in da se naš čas ne izteče v nič.

Ti nas dvigaš

kakor po strmi svetogorski poti

v kraljestvo svojega Sina;

in že tukaj spoznavamo,

da smo njegovi ljubljeni otroci. Amen.

 

Pod tvoje varstvo pribežimo …

 

MOLITVE PO IZBIRI

 

Oče naš …

Zdrava, Marija …

… ki nas dviga v nebesa.

Slava Očetu …

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

 1. dan

 

Razveselil sem se, ko so mi rekli:

»V Gospodovo hišo pojdemo.« (Ps 122,1).

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

PESEM

 

 1. Na goro, na goro srce si želi;

tam biva Marija in milost deli.

Marija, Marija, Marija, Marija

tam milost deli.

 

 1. Ko pojdemo z upanjem novim od tod,

Marija zdaj vedno bo z nami povsod.

Marija, Marija, Marija, Marija

z nami povsod.

 

PSALM 126,1-3

 

Ko je GOSPOD pripeljal nazaj sionske jetnike,
smo bili kakor tisti, ki sanjajo.
Tedaj so bila naša usta polna smeha
in naš jezik vriskanja.
Tedaj so govorili med narodi:
»Velike reči je GOSPOD storil zanje.«
Velike reči je GOSPOD za nas storil,
bili smo polni veselja.

 

MISEL

 

Presenečenje, ki nas čaka na romanju, naredi notranji izraz vere sodoben in domač. Marija nam za sedanji, sodobni trenutek priča s svojo tihoto, ki je tako zgovorna, da more prepričati še tako obupano srce. Marijina tihota je do takšne mere v službi Božjega razodevanja, da more v evangeliju sama spregovoriti samo takrat, ko je to najbolj potrebno in nam najbolj v pomoč. Tudi danes srečamo v svetišču na Sveti Gori ozračje tihote. To ni izumrlost zaradi izgorelosti, ampak zgovorna tišina Božjega pomenkovanja. K temu tihemu pogovoru smo povabljeni tudi mi. Da se mu pridružimo in smo prisotni.

Šele tihota nas naredi za resnične Jezusove učence, saj nehamo iskati, katere zapovedi bi morali izpolniti, ampak si želimo vse narediti zaradi prijateljstva z Bogom. V tihoti, in ta tiha šola je bogastvo Svete Gore, najdemo Boga, on pa nas tam, kjer smo, takšne, kakršni smo. Velikokrat nas ta tihota osvobodi naših predstav o tem, kaj vse moramo v življenju imeti. Od imetja do načel.

Takrat je tihota srečanje z živim Bogom in pot osvoboditve. Marija pa je oznanjevalka te tišine, ker je bila že sama izpostavljena najbolj moreči tišini – tišini križa. In čeprav se je pred njenimi očmi dogajalo nekaj strašnega, je v srcu videla to, kar mi vidimo šele po doživetju vstajenja. V križu je videla daritev ljubezni. In zato je lahko slišala Jezusovo besedo učencu: »Glej, tvoja mati!« (Jn 19,27) In postala je Mati po Jezusovi besedi.

 

MOLITEV

 

Marija, naša svetogorska Mati Besede.

Na tvoji podobi je vse okolje

okolje Božje besede.

Ko se Bog sklanja k nam, nam pomagaj,

da nas ne bodo ovirale naše misli,

ki tako pogosto iščejo pot mimo Boga.

Vodi nas skozi sanje s svojo varno roko,

da bomo prišli v objem tvojega Sina

in bomo deležni njegovih čudovitih del. Amen.

 

Pod tvoje varstvo pribežimo …

 

MOLITVE PO IZBIRI

 

Oče naš …

Zdrava, Marija …

… ki posvečuje naše delo.

Slava Očetu …

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

 1. dan

 

Razveselil sem se, ko so mi rekli:

»V Gospodovo hišo pojdemo.« (Ps 122,1).

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

PESEM

 

 1. Na goro, na goro srce si želi;

tam biva Marija in milost deli.

Marija, Marija, Marija, Marija

tam milost deli.

 

 1. Ko jutro na delo nas novo zbudi,

Marija na gori nam bo pred očmi.

Marija, Marija, Marija, Marija

nam bo pred očmi.

 

PSALM 123, 3-4

 

Izkaži nam milost, GOSPOD, izkaži nam milost,
ker smo že siti zaničevanja.
Naša duša je presita zasmehovanja samozavestnih,
zaničevanja prevzetnih.

 

MISEL

 

Odprte roke, ki si želijo objema, so resničnost našega življenja. Kaj bi bilo, če v svetišču ne bi bilo teh odprtih rok? Če Marija ne bi pod križem sprejela besed, ki jih ji je rekel Jezus: »Žena, glej, tvoj sin!« (Jn 19,26). Če ne bi s tem sprejela vsega sveta, vseh ljudi za svoje ljubljene otroke. Kaj bi bilo, če ne bi že prej sprejela angelove besede in če ne bi Jezusa sprejela v templju s popolno odprtostjo. Vztrajala je celo v nevarnosti, da bo zaradi ljubezni izgubila dobro ime pred vsemi.

Toda Marije ne ustavi skrb za svoje dobro ime. Uči nas, naj tudi mi zlomimo spone običajnosti, ko je treba izkazati ljubezen. Revežu, invalidu, ubogemu. Duhovno zlomljenemu ali nam samim, da si ne bi dovolili biti nikoli tako zadovoljni s svojim življenjem, da bi nehal sprejemati Božje spodbude.

Koliko ozdravitev je že bilo v svetišču na Sveti Gori. Ne samo posamezniki, cele družine so postale zdrave, ko so si dovolile čistino ljubezni Božje Matere sprejeti za prvi zakon svojega življenja.

Toda zgodovine ni konec. Danes je več duhovnih ozdravljenj, ker je neprimerno več duhovne stiske. Bog po Mariji danes zdravi, kjer je najbolj potrebno. V tihoti srca premakne kretnico sebičnežu in človeku, ki je zagledan samo vase. Grešniku odpre oči, da ga spoznanje svojega greha ne bo ponižalo, ampak ozdravilo.

Zato so odrinjeni na rob, bolni, invalidi in grešniki častni gostje svetogorskega svetišča. Ker so učitelji v veri. Učijo nas, da je mogoče po Marijinem zgledu in z Božjo roko preiti iz smrti v življenje.

 

MOLITEV

 

Svetogorska Mati, znanilka vstalega zveličarja.

Podari nam milost,

da bomo videli skrivnosti življenja z očmi ljubezni

in hrepeneli po popolni ljubezni, ki jo prepoznamo ob ubogem.

Naj ne zapiramo svojih src in rok pred tistimi,

ki potrebujejo našo pomoč.

In ko bomo dajali, se zavedajmo,

da smo že davno veliko več prejeli.

 

Pod tvoje varstvo pribežimo …

 

MOLITVE PO IZBIRI

 

Oče naš …

Zdrava, Marija …

… ki nas hrani v trpljenju.

Slava Očetu …

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

 1. dan

 

Razveselil sem se, ko so mi rekli:

»V Gospodovo hišo pojdemo.« (Ps 122,1).

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

PESEM

 

 1. Na goro, na goro srce si želi;

tam biva Marija in milost deli.

Marija, Marija, Marija, Marija

tam milost deli.

 

 1. Ko dneva viharji nas spet zajemo,

Marija na gori zavetje nam bo.

Marija, Marija, Marija, Marija

zavetje nam bo.

 

PSALM 122, 2-4

 

Naše noge so se ustavile
ob tvojih vratih, Jeruzalem.
Jeruzalem, zidan kot mesto,
kjer je vse skladno urejeno.
Tam, kjer se vzpenjajo rodovi,
GOSPODOVI rodovi,
je Izraelu zaupan zakon,
naj slavi ime GOSPODOVO.

 

MISEL

 

Luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, sije na Sveti Gori. In ta luč presvetljuje naše življenje, da postanemo sposobni ugledati tisto, česar sami sicer ne zmoremo. Kakor je na veliki petek Gospodovega trpljenja vse temno in vsega konec, tako se zdi, da se tudi naši uspehi izpojejo v prazno in doživijo svojo smrt. Toda šele velikonočno jutro Jezusovega in našega vstajenja nam daje pravi pogled na to, kakšno je sploh naše življenje, njegova vrednosti in pomen. Šele na vrhu gore, ob koncu romanja spoznamo, da nismo romali samo z nogami, na vidno goro k vidnemu svetišču, ampak predvsem v nevidno svetišče, ki je po Božji dobroti pripravljeno za nas. Kakor kristjani obiskujemo prazen grob, ker v njem ni Njega, ki je vstal, tako se ob prihodu k Mariji povsem prepustimo Božji pobudi.

In nepopisno veselje, ki v aleluji privre na dan, je znanilec lepote, ki se preliva v naše življenje. Ostanimo v tem veselju. Ne bežimo izpred Božjega obličja, ne zatisnimo svojih src pred Božjim nagovorom. Evangelij poroča, da je Jezusova mati vse besede ohranila v svojem srcu (prim. Lk 2,51), enako storimo tudi mi. Ohranimo veselje Gospodovega vstajenja in udomačimo ga. Ostanimo v sveti tihoti veselja, kakor nas je naučila Marija.

 

MOLITEV

 

Ljubljena Mati, znanilka življenja.

V tvoje dobre roke se izročamo, da bi nas vodila

skozi negotove poti življenja.

Tolikokrat ne vidimo iz teme

a ti nam pokažeš, da se luči vstajenja ne da ugasniti.

Tolikokrat si že morala bežati iz tega milostnega kraja,

a si se vedno znova slovesno vrnila.

Pomagaj nam, da se bomo oklepali večnega življenja,

zemeljsko življenje pa darovali Bogu kakor ti. Amen.

 

Pod tvoje varstvo pribežimo …

 

MOLITVE PO IZBIRI

 

Oče naš …

Zdrava, Marija …

… ki nam daje, da smo deležni Božjega kraljestva.

Slava Očetu …

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

 1. dan

 

Razveselil sem se, ko so mi rekli:

»V Gospodovo hišo pojdemo.« (Ps 122,1).

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

PESEM

 

 1. Na goro, na goro srce si želi;

tam biva Marija in milost deli.

Marija, Marija, Marija, Marija

tam milost deli.

 

 1. In ko na pokrajino leže večer,

Gospa Svetogorska nam pošlje svoj mir.

Marija, Marija, Marija, Marija

nam pošlje svoj mir.

 

PSALM 131

 

GOSPOD, moje srce ni prevzetno,
moje oči se ne povzdigujejo.
Ne poganjam se za velikimi deli,
niti za čudovitimi dejanji, ki so zame previsoka.
Nasprotno, potešil in umiril sem svojo dušo
kakor otrok v naročju svoje matere,
kakor otrok je v meni moja duša.

 

MISEL

 

Slava. To je občutek, ko stojimo pred vrati svetogorskega svetišča in se zavedamo, kako bogata je zgodovina tega kraja. Najbolj bogata po lepoti svojih zakramentov, pa tudi po dogodkih, ki ji niso nikoli prizanesli. Ob slavi svetišča lahko vedno pomislimo tudi na Jezusove ostre besede: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil!« (Jn 2,19). Kolikokrat v zgodovini je bila že Sveta gora v resnici priča takemu razdejanju! Kolikokrat so že prežali na to sveto hišo in kolikokrat so v svojih namerah uspeli! Jezus noče, da bi se ukvarjali z zidarskimi deli. Celo nesrečno zgodovino Svete gore imamo lahko za zgled, kako neutrudno graditi tempelj. Želi, da bi gradili temepelj Svetega Duha v svojem telesu in hišo molitve. Ta tempelj pa se ne zgradi enkrat za vselej. Graditi ga je potrebno vedno znova, vsak dan! Sveti Janez Pavel II. je izrekel besede: »Vsaka generacija se mora ponovno odločiti za Jezusa Kristusa«.

Zato je resnična slava svetogorskega svetišča v preprosti in ponižni pobožnosti, ki se razliva od srca do srca. Ta pobožnost gradi pravo hišo molitve. Vsak vernik je velik pred Marijo, vsak vernik stoji neposredno pred Bogom na Sveti Gori in se sprašuje o najsvetejših Božjih skrivnostih: »Kako se bo to zgodilo … ?« (Lk 1,34). Kako lepa je vera v nežnosti Marijinih rok ter vsemogočna v bogastvu njenega varstva.

 

MOLITEV

 

Kraljica Svetogorska, varuhinja naše vere.

K Tvoji pomoči se zatekamo,

in v pod tvojim varstvom

želimo najti Božje obličje.

Prosimo te,

vodi naše besede, naše misli

in vso našo pobožnost,

da bomo z vsem bitjem

hrepeneli po Bogu. Amen.

 

Pod tvoje varstvo pribežimo …

 

MOLITVE PO IZBIRI

 

Oče naš …

Zdrava, Marija …

… ki v nas budi duhovno lepoto.

Slava Očetu …

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

 1. dan

 

Razveselil sem se, ko so mi rekli:

»V Gospodovo hišo pojdemo.« (Ps 122,1).

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

PESEM

 

 1. Na goro, na goro srce si želi;

tam biva Marija in milost deli.

Marija, Marija, Marija, Marija

tam milost deli.

 

 1. In ko nad deželo noč temna leži,

Gospa Svetogorska nad nami bedi.

Marija, Marija, Marija, Marija

nad nami bedi.

 

PSALM 134

 

Glejte, slavite GOSPODA
vsi služabniki GOSPODOVI,
vi, ki stojite v hiši GOSPODOVI
med nočnimi stražami.
Dvignite svoje roke k svetišču
in slavite GOSPODA.
Blagoslovi naj te GOSPOD s Siona,
ki je naredil nebo in zemljo.

 

MISEL

 

Resnica, ki jo spoznavamo v Bogu, je polna lepote in nas vabi, da vstopimo vanjo. Kakor pojemo v velikonočni hvalnici, tako spoznavamo tudi v zakramentih: Bog se ne neha sklanjati k človeku in mu ne neha dajati znamenj svojega Božjega življenja. Prav vsaka sveta maša, vsaka spoved in drugi zakramenti, po katerih živimo in rastemo, nam odpirajo neskončno obzorje Božje ljubezni.

In Marijina vloga je v tem zelo velika. Ona je sprejela Jezusa in mu dala telo. Zato so tudi zakramenti telesno dajanje Boga. Bog ne prihaja samo kot prijazna beseda, ne samo kot lepa misel. Bog je tukaj, v resnici, telesno.

Sveta Gora je mesto čudežev. Ti čudeži se dogajajo v srcih ljudi vsak dan; po duhovnikovih rokah se daruje živi Bog. To je največji čudež. A temu podoben je tisti, ko Jezus odpusti grehe v zakramentu spovedi.

Na svetogorski podobi levi in desni svetnik kažeta na Jezusa, ki je v Marijinem naročju. Kot Marija varuje Jezusa tako varuje tudi našo vero, da bi jo lahko živeli v sedanjosti. In Marijine varnosti smo potrebni. Marija je živela težo vere. V jeruzalemskem templju je vprašala Jezusa: »Otrok, zakaj si nama to storil?« (Lk 2,48). Že tu se je učila, kako Jezusu slediti, da mu lahko kasneje sledila pod križ ter nam pokazala, kako naj mu sledimo v zakramentih.

 

MOLITEV

 

Marija, kraljica Svete Gore

in vsega ljudstva.

Varuj našo vero,

da bomo lahko po tvojih besedah

doživeli polnost milosti,

da bomo Jezusa sprejeli v vsej njegovi zahtevnosti

in tako posvečevali svoje življenje. Amen.

 

Pod tvoje varstvo pribežimo …

 

MOLITVE PO IZBIRI

 

Oče naš …

Zdrava, Marija …

… ki se nam daje spoznati.

Slava Očetu …

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

 1. dan

 

Razveselil sem se, ko so mi rekli:

»V Gospodovo hišo pojdemo.« (Ps 122,1)

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

PESEM

 

 1. Na goro, na goro srce si želi;

tam biva Marija in milost deli.

Marija, Marija, Marija, Marija

tam milost deli.

 

 1. In kadar nam zadnja bo ura prišla,

Marija za nas bo prosila Boga.

Marija, Marija, Marija, Marija

prosila Boga.

 

PSALM 138, 1-3

 

Zahvaljujem se ti z vsem svojim srcem,
ker si slišal besede mojih ust.
Vpričo angelov ti prepevam,
padam na kolena k tvojemu svetemu templju.
Zahvaljujem se tvojemu imenu
za tvojo dobroto in tvojo zvestobo,
ker si nad vse poveličal
svoje ime in svojo obljubo.
Na dan, ko sem te klical, si me uslišal,
povečal si moč v moji duši.

 

MISEL

 

Čudovito je biti človek! Ker se nismo sami ustvarili, ampak si nas je Bog zamislil. Poveličujmo Boga, ki nas je ustvaril dobre in lepe, slavimo ga, ker je prav vsak človek podoba njegove zamisli. Samo tako bomo lahko razumeli besede apostola Pavla Filipljanom, ko pravi, da smo mi, kristjani, njegov venec, celo njegova krona (prim. Flp 4,1). Ali ni naše življenje, naša zgodovina vedno povezana z Marijino priprošnjo? Kakor da bi Bog ustvaril človeka po svoji podobi, dušo naroda pa obarval v Marijine barve. Zato se veselimo naše matere in kraljice, ki nam na Sveti Gori govori, da nas v slavi svoje materinske ljubezni hrani in nam daje piti žive vode.

Marijina slava ni slava samopoveličevanja, ampak slava priznanja, da si želi biti vsa človeška, ker si jo je Bog tako zamislil. Marija ve, da bo s tem proslavila tudi nas, njene ljubljene otroke.

Že toliko stoletij Marija predstavlja srce svojega naroda, ki se na obeh strani meje, od visokih gora do daljnega morja, od padskih ravnin preko vse Slovenije bori za življenje. Bdi nad tem, da bi njenim ljudem nikoli ne zmanjkalo vztrajnosti živeti, se včasih pobirati iz tal in zaživeti znova. Tako je Kraljica Svetogorska mati našega upanja, ki v našem srcu, duhu, mesu in kosteh prepeva: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem odrešeniku« (Lk 1,46-47).

 

MOLITEV

 

Kraljica Svetogorska,

ljubljena mati svojih sinov in hčera.

Varuj in spodbujaj življenja svojih otrok

na vseh koncih sveta,

da nam nikoli ne usahne želja po Bogu,

in bomo po tvojem popolnem zgledu

ljubili Boga in vsakega bližnjega, kakor samega sebe. Amen.

 

Pod tvoje varstvo pribežimo …

 

MOLITVE PO IZBIRI

 

Oče naš …

Zdrava, Marija …

… ki nas po tebi vodi k Bogu.

Slava Očetu …

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

Dodati:

 

Note

 

Na goro, na goro. (F. Ačko)

 

Molitev k Kraljici Svetogorski.

 

Milostna svetogorska Kraljica,

Mati in Varuhinja našega naroda,

tvoji materinski ljubezni priporočamo

vse naše družine doma in po svetu.

Izprosi jim vere, zvestobe, miru in ljubezni.

Kot dobrohotna Tolažnica

zaceli rane našega naroda,

da bomo živeli v popolnem sožitju in spravi.

Izprosi nam moči Svetega Duha,

da bomo v vsem izpolnjevali

zapovedi tvojega Sina

in tako gradili nov svet

pravičnosti, svobode in ljubezni. Amen.

 

Struktura besedila:

Psalm 122

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Pesem Mariji

Psalm

Razmišljanje.

Pod tvoje varstvo pribežimo.

Molitev.

Molitve po izbiri:

Oče naš.

Zdravamarija (s skrivnostjo).

Slava očetu.

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s