Prizadevati si vstopiti

Ted Wolgamot Pridiga za 21. nedeljo med letom. (Leto C)   “Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili?” To vprašanje so si ljudje skozi stoletja velikokrat postavljali. Zdi se, da je temu vprašanju pripeta še določena stopnja strahu, ki je: “Bom jaz rešen?”, “Bom med maloštevilnimi izbranimi?”. Toda ne glede na to, kako…